Közműrekonstrukció csőbéleléssel, csőbehúzással

» Tevékenységi körök » Közműrekonstrukció csőbéleléssel, csőbehúzással
Sycons Kft. - Közműrekonstrukció csőbélelés, csőbehúzás - 1. kép Sycons Kft. - Közműrekonstrukció csőbéleléssel, csőbehúzással - 2. kép Sycons Kft. - Közműrekonstrukció csőbéleléssel, csőbehúzással - 3. kép Sycons Kft. - Közműrekonstrukció csőbéleléssel, csőbehúzással - 4. kép Sycons Kft. - Közműrekonstrukció csőbélelés, csőbehúzás - 5. kép Sycons Kft. - Közműrekonstrukció csőbéleléssel, csőbehúzással - 6. kép

Csőbélelés / csőbehúzás

A Sycons Kft. által alkalmazott csőbélelési eljárások gravitációs csatornák vízzáróvá tételét, esetleg emellett teherbíró-képességének növelését szolgálják változatlan nyomvonalon, az eredetinél kisebb csőátmérővel.

Pvc profilokból helyszíni csébéléssel készülő csőbélelés

A felszín megbontása nélkül, a meglévő, min. 100 cm belső átmérőjű csatornaaknákból, minimális szelvényszűkítéssel járó, de kedvezőbb hidraulikai jellemzőkkel rendelkező csőbélelés hozható létre.

A PVC béléscső speciális bordás profilú műanyag szalagból csévéléssel készül a helyszínen, a csatornaaknába leeresztett tekercselőgéppel. A profilok ragasztott kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz.

Ezzel az eljárással rendkívül gyorsan nagy hosszúságban egy vízzáró, vegyszerálló belső csövet lehet előállítani. A bélelő cső és az eredeti csatornacső közötti minimális teret habbetonnal, vagy habcementtel injektáljuk ki, amivel a bélelőcső kívánt helyzetének rögzítését és körszimmetrikus megtámasztását lehet biztosítani. Injektálás során, a sérült csatornacső melletti esetleges kiüregelődések is kitöltésre kerülnek, ezáltal a későbbi burkolatbeszakadások is megelőzhetők. Injektálást alkalmazva a bélelőcső akár a folyásfenék vonalában, akár a csőtetőnél érintheti a sérült meglévő csatornacsövet, sőt a felújítandó csatornában az észlelt teknők mélysége is bizonyos mértékig csökkenthető.
Eddig több mint 17 000 m Ø200-Ø800 mm közötti csatorna felújítását végeztük el sikeresen ezzel módszerrel.

A helyszínen csévélt, körbeinjektált PVC csőbéleléssel a felújítandó csatorna esetleg lecsökkent teherbírását kismértékben növelni lehet.

Csőbehúzás

Abban az esetben, ha a csatornarekonstrukció során a hidrológiai viszonyok nem teszik szükségessé azonos vagy nagyobb átmérő alkalmazását a felújítás során, ugyanakkor a sérült cső teherbírása már nem megfelelő - a nagyteherbírású új cső beépítését lehetővé tevő csőbehúzásos eljárás alkalmazását javasoljuk.

E technológiával nyomott vízvezetékek felújítása is elvégezhető.

A csőbehúzásos eljárás lehetővé teszi a nem megfelelő szállítóképességű, vagy csökkent teherbírású, esetleg repedt, kismértékben összetört körszelvényű vezetékszakaszok felújítását a felszín megbontása nélkül.

A felújítandó szakasz két végén egy-egy akna szükséges, melyek rövidcsöves behúzásos bélelés esetén akár a meglévő 100 cm belső átmérőjű csatornaaknák is lehetnek. Ezeken keresztül a régi vezeték kitisztításával kezdhető el a bélelés.
A csőbehúzásos bélelésre a felújítandó átmérőtől, a helyszíni munkaterületi adottságoktól és a beépítendő új csőanyagtól függően rövid csőtagokat vagy tekercsben szállított rugalmas csöveket használhatunk.
A rövid csőtagok kötése rejtett tokos, dupla gumigyűrűs kötéssel történik. Ez a változat gravitációs vezetékek felújítására alkalmazható. A rövidcsövek anyaga általában KPE, vagy KG-PVC.
Nagynyomású vezetékek esetén KPE csöveket alkalmazunk, s ebben az esetben a csőtagok illesztése tompahegesztéssel történik.

A két cső közötti teret kiinjektáljuk.

A csőbéleléses technológiák alkalmazása a meglévő környezetet zavarása nélkül történik, a munkavégzés nem időjárásfüggő, téli időszakban is kivitelezhető. A nyíltárkos felújítási módszernél lényegesen gyorsabb és sokkal gazdaságosabb.

Néhány referencia csőroppantás témakörben:

  • M7 ap. 17+000-110+678 km. sz, Átm. 80 cm-es, 60 cm-es, 50 cm-es, 40 cm-es beton csapadékcsatorna felújítása RIB-LOC-al
    2002. - PENTA átalános Építőipari Kft. - 1.500m
  • Kisterenye, a település belterületi szakaszán DN 500-as acél ivóvíz távvezeték rekonstukció csőbehúzásos technológiával, DN400-as KPE vezeték beépítésével
    2006. - ALTERRA Kft. - 2.300m
  • Budapest, III. Kunigunda út, MTV Székház, Átm. 50 cm-es betoncsatorna bélelés
    2008. - TERRA 21 Kft. - 196m

Csőbélelés referenciák